Powered By Bing

Xiaodong Zhou

Supplemental Data

Classification of Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia by Gene Expression Profile.
Mary E. Ross, Xiaodong Zhou, Guangchun Song, Sheila A. Shurtleff, Kevin Girtman, W. Kent Williams, Hsi-Che Liu, Rami Mahfouz, Susana C. Raimondi, Noel Lenny, Anami Patel, and James R. Downing
Blood 2003 Oct 15;102(8):2951-9.

Pediatric Lymphoblastic Leukemia by Gene Expression Profiling.
Eng-Juh Yeoh, Mary E. Ross, Shelia A. Shurtleff, W. Kent Williams, Divyen Patel, Rami Mahfouz, Fred G. Behm, Susana C. Raimondi, Mary V. Relling, Anami Patel, Cheng Cheng, Dario Campana, Dawn Wilkins, Xiaodong Zhou, Jinyan Li, Huiqing Liu, Ching-Hon Pui, William E. Evans, Clayton Naeve, Limsoon Wong, James R. Downing
Cancer Cell. 2002 Mar;1(2):109-10.