Powered By Bing

Mary E. Ross, MD, PhD

Supplemental Data

Gene Expression Profiling of Pediatric Acute Myelogenous Leukemia.
Mary E. Ross, Rami Mahfouz, Mihaela Onciu, Hsi-Che Liu, Xiadong Zhou, Guangchun Song, Shelia A. Shurtleff, Stanley Pounds, Cheng Cheng, Jing Ma, Raul C. Riberiro, Jeffrey E. Rubnitz, Kevin Girtman, W. Kent Williams, Susana C. Raimondi, Der-Chemg Liang, Lee-Yung Shih, Ching-Hon Pui & James R. Downing
Blood. 2004 Dec 1;104(12):3679-87.

Classification of Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia by Gene Expression Profile.
Mary E. Ross, Xiaodong Zhou, Guangchun Song, Sheila A. Shurtleff, Kevin Girtman, W. Kent Williams, Hsi-Che Liu, Rami Mahfouz, Susana C. Raimondi, Noel Lenny, Anami Patel, and James R. Downing
Blood 2003 Oct 15;102(8):2951-9.

Pediatric Lymphoblastic Leukemia by Gene Expression Profiling.
Eng-Juh Yeoh, Mary E. Ross, Shelia A. Shurtleff, W. Kent Williams, Divyen Patel, Rami Mahfouz, Fred G. Behm, Susana C. Raimondi, Mary V. Relling, Anami Patel, Cheng Cheng, Dario Campana, Dawn Wilkins, Xiaodong Zhou, Jinyan Li, Huiqing Liu, Ching-Hon Pui, William E. Evans, Clayton Naeve, Limsoon Wong, James R. Downing
Cancer Cell 2002 Mar;1(2):109-10.