Powered By Bing

Suraj Mukatira, PhD

Supplemental Data

Large Scale Sequence Analysis of Avian Influenza Isolates.
John C. Obenauer, Jackie Denson, Perdeep K. Mehta, Xiaoping Su, Suraj Mukatira, David B. Finkelstein, Xiequn Xu, Jinhua Wang, Jing Ma, Yiping Fan, Karen M. Rakestraw, Robert G. Webster, Erich Hoffmann, Scott Krauss, Jie Zheng, Ziwei Zhang, and Clayton W. Naeve
Science 2006 Mar 17;311(5767):1576-80.